485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Online školenie pre nových užívateľov ENVITA Odpady - prihlasovanie otvorené, neváhajte

22.3.2022
Školenie je určené začínajúcim užívateľom ENVITA Odpady. Jeho cieľom je naučiť Vás pohodlne a jednoducho viesť priebežnú evidenciu odpadov v legislatívnej zhode s povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z a jeho vykonávacej vyhlášky 365/2015 Z.z.

Vážené dámy, vážení páni,

pozývame Vás na online školenie, ktoré je určené začínajúcim užívateľom ENVITA Odpady.

Jeho cieľom je naučiť Vás pohodlne a jednoducho viesť priebežnú evidenciu odpadov v legislatívnej zhode s povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z a jeho vykonávacej vyhlášky 365/2015 Z.z. 

Predstavíme Vám základné funkcie a nastavenia v ENVITA Odpady a ukážeme praktickú prácu priebežnej evidencie odpadov ako aj vytvorenie potrebných výstupov (Evidenčný list odpadu, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a iné).

Zároveň Vás upozorníme na najčastejšie chyby pri vedení evidencie, s ktorými sa v praxi stretávame.

Počas online školenia bude pre účastníkov ponúknutý priestor pre priebežné otázky a diskusiu. Vaše otázky nám môžete poslať aj vopred na: inisoft@inisoft.sk.

Účastnícky poplatok je 49 EUR bez DPH. Prihlásiť sa môžete na: PRIHLÁŠKA 

 

Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade akýchkoľvek iných otázok a to buď telefonicky na: + 421 (0) 221 028 111 a 0907 428 229 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.