485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

15.7.2020
Zrejme ste už venovali pozornosť zmenám v zákone o odpadoch č. 79/2015 Z.z s účinnosťou od 1.1.2021, o ktorých sme sa Vás informovali prednedávnom. Postrehli ste však aj novinku v zákone s účinnosťou od 1.7.2020? Je ňou novelizovaný § 17 písm. m), ktorý pribudol ako povinnosť pre prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov: "plniť evidenčnú povinnosť a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a ohlasovaných údajov o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu a ohlasovať údaje príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.“

V praxi sa aktuálne stretávame s otázkami, ako presne je potrebné tieto výrobky a materiály evidovať, nakoľko zatiaľ nebola k tomuto zákonu vydaná vykonávacia vyhláška. Táto téma zaujíma aj napr. rôzne asociácie, ich pripomienky k návrhu vyhlášky si môžte pozrieť  TU.

Prevádzkovatelia zariadení na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov si všetky svoje povinnosti (vrátane tých, ktoré začali platiť len nedávno) vedia veľmi jednoducho splniť už dnes v našej ENVITE v module Sklad a Obchod. 

Okrem evidovania skladových príjmov a výdajov, ktoré na pozadí automaticky vytvárajú legislatívnu evidenciu, viete jednoduchým spôsobom jednotlivé druhy odpadov aj zhodnotiť (aj s prípadným predruhovaním)  a viesť evidenciu výrobkov a materiálov na samostatných neodpadových skladových položkách. Samozrejmosťou bude prevedenie údajov z tejto evidencie výrobkov do Ohlásenia podľa pokynov vo vykonávacej vyhláške. 

Neváhajte využiť služby našich konzultantov k praktickým ukážkam používania IS Envita.

 

Sme Vám k dispozícii na https://www.inisoft.sk/kontakt