485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

September - mesiac segmentovo zameraných školení

2.10.2020
V septembri sme zorganizovali ďalšie dve segmentové školenia pre pracovníkov odpadového hospodárstva a to pre stavebné spoločností a zdravotnícke zariadenia.

Dňa 9.9.2020 v spolupráci so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska sme pre ich členov pripravili školenie, zamerané na problematiku odpadového hospodárstva stavebných firiem. Odborným garantom výkladovej časti legislatívy bola Ing. Zuzana Balková, ktorá účastníkom predniesla povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch 79/2015 Z. z a jeho vykonávacích vyhlášok. Účastníci boli oboznámení aj o pripravovanom centrálnom informačnom systéme odpadového hospodárstva (ISOH). Súčasťou školenia bola aj praktická ukážka nasimulovania evidencie za stavebné spoločnosti, ale aj za investorov priamo v softvéri ENVITA. 

Dňa 29.9.2020  sme zorganizovali školenie s názvom "Prax v odpadovom hospodárstve zdravotníckych zariadení- 2. ročník ". Jeho účastníkmi boli evidenti, pracujúci v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach, ale aj zamestnanci spoločností, ktoré prepravujú nebezpečný odpad z nemocníc, prípadne s ním aj nakladajú. Odborným garantom školenia bol expert na oblasť odpadového hospodárstva SR, Ing. Peter Gallovič. Ťažiskom jeho odbornej prednášky bol výklad zákona o odpadoch 79/2015 Z. z. a Vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti č. 366/2015 Z. z. Súčasťou školenia bola živá diskusia, tvorená mnohými otázkami prítomných účastníkov. V  bloku venovanom evidenčnej a ohlasovej povinnosti  Ing. Barbora Tajbošová účastníkom školenia predstavila náš špecializovaný softvér pre vedenie evidencie odpadov ENVITA modul Odpady. S pozitívnym ohlasom sa stretla nielen jednoduchosť generovania ročného Ohlásenia, ale aj možnosť funkcie ako možnosť vedenia partnerskej evidencie za lekárov, resp. ambulancie, možnosti rôznych výstupov podľa individuálnych potrieb zariadenia a iné.

Nestihli ste sa zúčastniť spomínaných školení, no táto problematika je aktuálna aj pre Vás?

Neváhajte nás kontaktovať na: obchod@inisoft.sk alebo na našich telefónnych číslach:  0907 428 624 a 0907 428 229.