485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Webinár "ENVITA Sklad a Obchod - programové novinky a príprava na prechod rokov" - 11.1.2024 - prihlasovanie otvorené, neváhajte

18.12.2023
"Ako správne ukončím rok v ENVITA Sklad a Obchod?" "Ako opravím údaje, ktoré sa v sklade zmenili následne až po vykonanom prevode do Odpadov?"

Vážené dámy, vážení páni,

vážime si, že ste našimi zákazníkmi a keďže sa skončil rok 2023, znova Vám ponúkame pomoc v príprave na toto dôležité obdobie z pohľadu Vašej prevádzkovej aj legislatívnej evidencie.

Viacerí sa nás pýtate otázky ako: 

"Ako správne ukončím rok v ENVITA Sklad a Obchod?" 

"Ako opravím údaje, ktoré sa v sklade zmenili následne až po vykonanom prevode do Odpadov?"

Aby sme Vám s týmto všetkým pomohli, pripravili sme pre  Vás webinár, ktorý sa uskutoční online dňa 11.1.2024 o 9:00. 

S cieľom optimalizovať Vašu prácu sa zameriame na:

 1. Čo v ENVITE pribudlo v roku 2023 - vybrané programové novinky
 • Prehľad vybraných noviniek a ukážky použitia
   
 1. Čo sa plánuje v roku 2024
 • Nazrieme pod pokrývku...
   
 1. Príprava na ukončenie roku a prechod na nový rok: 
 • Aktualizácia a zálohy
 • Uzávierka v skladoch, inventúry a inventúrne rozdiely a prechod na nový rok
 • Prevod do odpadov - tvorba legislatívnej evidencie
 • Uzávierka evidencie a prechod na nový rok
 • Tvorba, tlač a rozosielanie Oznámení o zbere alebo výkupe odpadu (Príloha č.11)
 • Tvorba a tlač Evid.listov a Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaním s ním (Príloha č.2)

 

Účastnícky poplatok je 49 EUR (bez DPH). 

Prihlásiť sa môžete na : PRIHLÁŠKA 

 

Zároveň Vám chcem aj tentokrát ponúknuť možnosť poslať nám vopred akékoľvek Vaše otázky na adresu: inisoft@inisoft.sk.

Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade rôznych iných otázok telefonicky na: + 421 (0) 221 028 111 a 0910 906 220 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.