485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Webinár "Výklad aktuálnej legislatívy a príprava na podanie Ohlásenia za rok 2023 pre oprávnené osoby, vrátane praktickej ukážky z IS ENVITA Sklad a Obchod"- prihlasovanie otvorené, neváhajte

21.12.2023
Webinár zameraný na prípravu a spracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 pre oprávnené osoby, ktorý sa uskutoční dňa 25.1.2024 o 9:00. Súčasťou webinára bude legislatívny výklad Ing. Galloviča s informáciami o najnovších zmenách v zákone o odpadoch a vykonávacej vyhlášky od 01.01.2024.

Vážené dámy, vážení páni,

pozývame Vás na webinár, zameraný na prípravu a spracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 pre oprávnené osoby, ktorý sa uskutoční dňa 25.1.2024 o 9:00.

Súčasťou webinára bude legislatívny výklad Ing. Galloviča s informáciami o najnovších zmenách v zákone o odpadoch a vykonávacej vyhlášky od 01.01.2024.

Odborný výklad, ale aj samotná praktická časť bude zameraná NIELEN na potreby užívateľov softvéru ENVITA Sklad a Obchod.

Zameriame sa tiež na novinky v ENVITA, ktoré sme v rámci roka 2023 do softvéru pridali, aby sme Vám ešte viac uľahčili prácu s našim programom.

 

 

Účastnícky poplatok je 79 € bez DPH. Prihlásiť sa môžete na: PRIHLÁŠKA

 

Počas samotného webinára bude možnosť diskusie možné prostredníctvom četu, okrem toho nám svoje otázky môžete zaslať aj vopred na: inisoft@inisoft.sk.

Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade akýchkoľvek iných otázok telefonicky na: + 421 (0) 221 028 111 a 0910 906 220 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.