485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Webinár "Výklad aktuálnej legislatívy a príprava na podanie Ohlásenia za rok 2023 pre výkupcov a spracovateľov kovového odpadu, vrátane praktickej ukážky z IS ENVITA Sklad a Obchod"

19.12.2023
Výklad o najnovších zmenách v zákone o odpadoch a vykonávacej vyhlášky v spolupráci s p. Špačkovou z ANSDS, 17.1.2024 o 9:00. Prevod dát z modulu ENVITA Sklad a Obchod do legislatívnej evidencie ENVITA Odpady, generovanie Oznámení o výkupe/zbere obciam.

Vážené dámy, vážení páni,

pozývame Vás na webinár, zameraný na prípravu a spracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023, ktorý sa uskutoční online dňa 17.1.2024  o 9:00.

Ako súčasť webinára Vám v spolupráci s p. Špačkovou z ANSDS prinesieme výklad aktuálnej legislatívy s informáciami o najnovších zmenách v zákone o odpadoch a vykonávacej vyhlášky.

Odborný výklad, ale aj samotná praktická časť bude zameraná špeciálne na potreby užívateľov softvéru ENVITA Sklad a Obchod s prepojením na ENVITA Odpady, pričom sa zameriame na ukončenie roka v module Sklad a Obchod, prevod dát do legislatívnej evidencie odpadov, vygenerovanie Oznámenia o výkupe/zbere obciam a pod.) a na podanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním. 

Zameriame sa tiež na novinky v ENVITA, ktoré sme v rámci roka 2023 do softvéru pridali, aby sme Vám ešte viac uľahčili prácu s programom ENVITA.

Účastnícky poplatok je 79 € bez DPH. Prihlásiť sa môžete na PRIHLÁŠKA 

 

Pre členov ANSDS je webinár bezplatne a je potrebné uviesť do poznámky informáciu: Člen ANSDS (po overení členstva, Vám bude zálohová faktúra stornovaná)

 

Počas samotného webinára môže byť možnosť diskusie mierne obmedzená, preto Vás chceme požiadať, aby ste nám Vaše prípadné otázky zaslali vopred na: inisoft@inisoft.sk.

Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade akýchkoľvek iných otázok telefonicky na: + 421 (0) 221 028 111 a 0910 906 220 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.