485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

8.4.2021
Nová verzia ENVITA 2.0.3 už obsahuje aj evidenciu výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu.

Vážení zákazníci, 

posledná verzia programu ENVITA 2.0.3 už obsahuje aj evidenciu výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu

V module ENVITA Odpady nájdete: 

  • evidenciu množstva výrobkov a materiálov v agende Zariadenie
  • tlačovú zostavu prehľadu a plnenia tabuľky v tlači Ohlásenie
  • globálny číselník výrobkov a materiálov v menu Odpady

K ďalším zmenám, ktoré obsahuje verzia 2.0.3 patria napríklad: 

  • zrýchlenie spustenia aplikácie, 
  • nové podmienky pre užívateľa v úlohe správcu, 
  • kontrola duplicitných výskytov dokladov fyzických osôb,

Vylepšili sme aj správu voliteľných stĺpcov, načítanie dát v prehľadoch pri zmene obdobia alebo evidenta, nastavenia databáz a správanie pri súbežnej práci viacerých užívateľov pod jedným účtom. 

 

Podrobnejšie informácie o tom, čo prináša nová verzia zistíte v našom Centre informácií: prejsť na zoznam zmien vo verzii 2.0.3.

Aktualizáciu programu ENVITA si môžete stiahnuť tu alebo priamo v programe. 

Registrácia je podmienená uzatvorením servisnej zmluvy so spoločnosťou INISOFT. 
Aktualizáciu neinštalujte bez platnej servisnej zmluvy, program by nebolo možné zaregistrovať!

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: +421 (0) 221 028 111 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.