485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

2.6.2023
Vydávame novú verziu programu ENVITA 2.1.10

 

Vážení zákazníci, 

v najnovšej verzii programu ENVITA 2.1.10 Vám opäť prinášame ďalšie novinky a vylepšenia:

Základné funkcionality

 • Nové vizuálne motívy a aj možnosť nastaviť si veľkosť textu v prehľadoch
 • Subjekty - podľa IČO sa automaticky dotiahnu údaje o subjekte (cez Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci)
 • Užívatelia a práva - vylepšenia pri použití Active Directory, pri kopírovaní práv a prehľade užívateľov
 • Optimalizácia databázových pohľadov pracujúcich so: Subjekty, Preukazy, Odpady a Štítky.

 • Tlačové zostavy - zapamätanie predvolieb tlače a jednotná pätička

ODPADY

 • Nový modul Užívateľské prehľady
 • Evidenčný list skládky odpadov
 • doplnené prázdne formuláre "Ohlásenie pred realizáciou demolačných prác", "Ohlásenie po realizácii demolačných prác", "Prevádzkový denník"
 • Vylepšená Kontrola kódov nakladania odberateľov

ILNO - Vylepšenia editácie a aj tlače

SKLAD A OBCHOD - Zrýchlenie načítania dát v prehľadoch, rôzne drobné opravy

IMPORT

 • rôzne vylepšenia Exportu aj Importu
 • Správca importov - Upravený vzhľad
 • úpravy v module WebDávka
   

Podrobnejšie informácie o zmenách v novej verzii nájdete v našom Centre informácií - ENVITA - 2.1.10

 

 

Aktualizáciu programu ENVITA si môžete stiahnuť tu alebo priamo v programe. 

Registrácia je podmienená uzatvorením servisnej zmluvy so spoločnosťou INISOFT. 

Aktualizáciu neinštalujte bez platnej servisnej zmluvy, program by nebolo možné zaregistrovať!

Pre viac informácií nás prosím neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: +421 (0) 221 028 111 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.