485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

30.10.2023
Vydávame novú verziu programu ENVITA 2.1.13

Vážení zákazníci, 

najnovšia verzia programu ENVITA 2.1.13 opäť prináša so sebou novinky, ale aj niekoľko opráv a vylepšení.

Z toho veľkého množstva vyberáme:

 

Základné funkcionality

 

ODPADY

 

ILNO

 • rôzne vylepšenia - voliteľne nastaviteľná tlač údajov na ILNO v parametroch programu, údaje ADR,...

 

SKLAD A OBCHOD

 • Poskytnuté služby - Nová samostatná agenda mimo agendy skladových dokladov
 • Na súhrnných tlačových výstupoch z agend skladových dokladov pridaná voliteľná tlač času (parameter na tlačovej zostave)
 • rôzne ďalšie opravy a vylepšenia - napr. vklad a výber do/z pokladne je možné zadať aj nezaokrúhlený na 0,05 EUR

 

VÁŽNE LÍSTKY

 • Pridaná tlač prehľadu vážnych lístkov
 • pridané stĺpce pre zobrazenie váhy v číselnom formáte s možnosťou súčtovania (voliteľné stĺpce)
 • a aj ďalšie opravy a vylepšenia

 

IMPORT / IMPORT S PRAVIDLAMI

 • Oprava zápisu stavu importu pri výskyte chyby
 • Vylepšené radenie importovaných záznamov z IDOP - aby bolo dosiahnuté správne radenie záznamov v evidencii odpadov a v tlači ELO.
 • Pravidlá - editácia cez jeden štandardný formulár

 

UŽÍVATEĽSKÉ PREHĽADY

 • Pridaný panel pre sčítanie (ako na záložke Odpady )
 • Nové popisky, atd.

 

 

Podrobnejšie informácie o zmenách v novej verzii nájdete v našom Centre informácií - ENVITA - 2.1.13

 

Aktualizáciu programu ENVITA si môžete stiahnuť tu alebo priamo v programe. 

Registrácia je podmienená uzatvorením servisnej zmluvy so spoločnosťou INISOFT. 

Aktualizáciu neinštalujte bez platnej servisnej zmluvy, program by nebolo možné zaregistrovať!

Pre viac informácií nás prosím neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: +421 (0) 221 028 111 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.