485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

18.3.2022
Po období ohlasovania opäť vydávame novú verziu programu ENVITA 2.1.4, ktorá prináša rôzne novinky a vylepšenia.

Vážení zákazníci, 

v ďalšej verzii programu ENVITA 2.1.4 prinášame niekoľko programových vylepšení.

Z nich vyberáme:

 • vylepšené Hromadné operácie: 
  • dostupné už aj v agende "Všetky odpady"
  • s lepšími možnosťami pri použití Partnerskej evidencie
  • možnosť hromadnej úpravy kariet odpadov
 • novinky k povinnosti evidovať "Miesto pôvodu (ZUJ)" pri výkupe od FO:
  • možnosť zobraziť si tento stĺpec v prehľadoch
  • pri samotnom "Oznámení o zbere a výkupe odpadu" možnosť generovať jednotlivo po obciach do PDF
 • nové možnosti v prehľade Subjektov nad konkrétnym Subjektom (dostupné aj pod pravým tlačidlom myši):
  • rýchla tlač Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním pre vybraný subjekt
  • rýchla tlač Oznámenie o zbere a výkupe odpadu
 • zrýchlenie Tlače Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním a rozšírenie polí pre dlhé názvy (umožnenie väčšieho počtu znakov)
 • možnosť pridať štítok v novej dávke odpadov
 • a iné.

Podrobnejšie informácie o tom, čo prináša nová verzia zistíte v našom Centre informácií - ENVITA - 2.1.4

 

Aktualizáciu programu ENVITA si môžete stiahnuť tu alebo priamo v programe. 

Registrácia je podmienená uzatvorením servisnej zmluvy so spoločnosťou INISOFT. Aktualizáciu neinštalujte bez platnej servisnej zmluvy, program by nebolo možné zaregistrovať!

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: +421 (0) 221 028 111 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.