485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

9.5.2022
Opäť Vám prinášame ďalšie novinky a vylepšenia a vydávame verziu programu ENVITA 2.1.5

Vážení zákazníci, 

v najnovšej verzii programu ENVITA 2.1.5 sa už objavila aj Vami dlhšie očakávaná úprava tlače ILNO na 1 stranu A4, ale aj radikálne novinky pri samotnom spúšťaní, či pri inštalácii, a taktiež aj rôzne ďalšie.

Došlo tiež aj:

  • k výrazným zrýchleniam (najmä pri použití najnovších verzii MS SQL Servera)
  • zrýchleniu a vylepšeniu modulu Import
  • vylepšeniu modulu Hromadných operácií - napr. aj možnosť nastaviť, čo sa má stať: Nemeniť, Spojiť, Prepísať
  • rozšíreniu Nastavení - napr. pre Tlače ELO, či Ohlásenia..., pre Štatutárnych zástupcov (zmena sa dotkla aj číselníka Kontaktov)
  • úprave našepkávača - je zrýchlený a ponúka hodnoty už od 2 znakov
  • ale aj zmeny pamätania si otvorených záložiek, s čím súvisí aj nasledujúce UPOZORNENIE

 

Upozornenie

Z dôvodu zmien v mechanizme zapamätania si otvorených záložiek dôjde k uzavretiu všetkých otvorených záložiek, bude teda nutné si využívané záložky znovu otvoriť.

 

Podrobnejšie informácie o tom, čo prináša nová verzia zistíte v našom Centre informácií - ENVITA - 2.1.5

 

Aktualizáciu programu ENVITA si môžete stiahnuť tu alebo priamo v programe

Registrácia je podmienená uzatvorením servisnej zmluvy so spoločnosťou INISOFT. Aktualizáciu neinštalujte bez platnej servisnej zmluvy, program by nebolo možné zaregistrovať!

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: +421 (0) 221 028 111 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.