485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

14.10.2022
Vydávame novú verziu programu ENVITA 2.1.7

Vážení zákazníci, 

v najnovšej verzii programu ENVITA 2.1.7 Vám prinášame ďalšie novinky a vylepšenia, napríklad:

 • zrýchlenia pri otváraní programu a lepšie kontroly na rôzne chyby pri aktualizácii ENIVTA
 • v module Odpady - viac možností pri úprave importovaných dávok a vylepšená kontrola počtu licencií (aby nedochádzalo k mylnému prekročeniu)
 • v module ILNO - vylepšené tlače symbolov
 • v module Sklad a Obchod
  • možnosť vybrať si 1 z viacerých Vašich definovaných váh priamo pri vážení (pred tým iba "tvrdé" priradenie váh k typu váženia v Nastaveniach)
  • nový modul Komunikačný server, ktorý umožňuje pripojenie viac typov zariadení (kamery, závory,...)
  • podpora pre evidenciu prekládkových staníc komunálneho odpadu
  • pri fakturácii zahraničným partnerom - tvorbu faktúr v daňovom režime "oslobodené od DPH" (vyžaduje modul Fakturácia)
  • rozšírený "Prehľad skladových pohybov a služieb" - pridané voliteľné stĺpce (priebežný stav skladovej zásoby a iné)
 • v module Import
  • pridané možnosti na import dát o zariadení, či skládke, import číselníka výrobky/materiály, evidencia výrobkov/materiálov vzniknutých na zariadení, import ročných evidenčných údajov o skládke
  • pridaná možnosť aktualizácie pôvodnej, pred tým importovanej dávky alebo storna takejto dávky
  • vylepšené možnosti modulu Import s pravidlami

 

Opäť by sme Vám radi pripomenuli, že od verzie ENVITA 2.1.6 ponúkame aj úplne nový modul:

 • Import s pravidlami - primárne určený pre stredných a veľkých zákazníkov
  - výrazne zjednodušuje automatizované importy dát z akýchkoľvek SW tretích strán (IS, ERP, či skladových),
  - pomocou nadefinovaných pravidiel umožňuje automatickú úpravu Vašich dát do legislatívne správnej podoby

V prípade záujmu o bližšie informácie o tomto module nás prosím neváhajte priamo kontaktovať. 

 

Podrobnejšie informácie o zmenách v novej verzii nájdete v našom Centre informácií - ENVITA - 2.1.7 

 

Aktualizáciu programu ENVITA si môžete stiahnuť tu alebo priamo v programe. 

Registrácia je podmienená uzatvorením servisnej zmluvy so spoločnosťou INISOFT. 

Aktualizáciu neinštalujte bez platnej servisnej zmluvy, program by nebolo možné zaregistrovať!

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: +421 (0) 221 028 111 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.