485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

12.1.2023
Vydávame novú verziu programu ENVITA 2.1.8

Vážení zákazníci, 

v najnovšej verzii programu ENVITA 2.1.8 Vám prinášame ďalšie novinky a vylepšenia, napríklad: 

 • zdokonalenie základných funkcionalít
 • v module Odpady 
  • pridaná nová  tlačová zostava Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov pre obce, ktorá vypočíta úroveň vytriedenia KO podľa vzorca stanoveného v prílohe č. 2 zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov.
  • nová funkcionalita Kódy nakladania odberateľov,
   • Agenda umožňuje nastaviť si pre odberateľov odpadu kód nakladania, a to buď všeobecne alebo po jednotlivých odpadoch pre odberateľov (partnera).
   • Na formulári Dávka odpadov bola pridaná možnosť výberu z Kódy nakladania odberateľov, čím sa sa súčasne vyplní kód nakladania aj partner (odberateľ).
   • V súvislosti so zavedením funkcionality bol tiež zmenený vzhľad formulára tak, aby viac podporoval túto funkcionalitu a aby zároveň zohľadnil obvyklé poradie zadávania údajov. Pole Partner je presunuté pod pole Kód nakladania.
   • Pridaná kontrola dávok odpadov proti nastaveniu v Kódy nakladania odberateľov. Kontrola nájde rozdiely proti nastaveniu alebo nenastaveniu pre použitých odberateľov (partnerov).
   • Na základe výsledkov kontroly je možné vykonať opravu dávok odpadov podľa nastavenia, alebo vytvoriť nové nastavenia.
 • v module Sklad a Obchod
  • možnosť fakturácie za viac skladov
  • tlačový výstup "Súhrnný prehľad výkupov podľa položiek" rozšírený o položky zo skladových dokladov typu príjem (položky z výkupov / príjmov sú v samostatných oddieloch)
  • pridaný nový tlačový výstup "Súhrnný prehľad predajov a výdajov podľa položiek" (položky z predajov / výdajov sú v samostatných oddieloch)
  • interné skladové doklady / formulár predruhovanie (viacpoložkové):
   • pridaná funkcia na prenos celkového množstva zanikajúcich položiek do jednej vznikajúcej
   • boli premiestnené existujúce tlačidlá na prenos množstva a ceny (k adekvátnym poliam Celkové množstvo / Celková cena)
  • prevod do evidencie odpadov (modul Prepojenie s modulom odpadu) / prehľad Správa prevodov - Pridané stĺpce s kódom a názvom skladu
 • v module Import
  • voľby rozsahu exportu (okrem iného možnosť exportu evidencie odpadov za viac evidentov)
  • voľba v importe pre režim aktualizácie existujúcich subjektov
  • voľba ponechania/zmazania dát po prerušení importu užívateľom
  • možnosť importovať a exportovať kontakty
 • vylepšené možnosti modulu Import s pravidlami 

 

Podrobnejšie informácie o zmenách v novej verzii nájdete v našom Centre informácií - ENVITA - 2.1.8 

 

Zároveň by sme Vám chceli pripomenúť, že na obdobie 01-02/2023 sme pre Vás pripravili viaceré online školenia s cieľom pomôcť Vám s prípravou na podanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním. 

To najvhodnejšie školenie pre Vás si môžete vybrať tu: Kompletná ponuka školení. 

 

Aktualizáciu programu ENVITA si môžete stiahnuť tu alebo priamo v programe. 

Registrácia je podmienená uzatvorením servisnej zmluvy so spoločnosťou INISOFT. 

Aktualizáciu neinštalujte bez platnej servisnej zmluvy, program by nebolo možné zaregistrovať!

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: +421 (0) 221 028 111 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.