485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

6.2.2023
Vydávame novú verziu programu ENVITA 2.1.9

Vážení zákazníci, 

v najnovšej verzii programu ENVITA 2.1.9 Vám prinášame niekoľko ďalších noviniek a vylepšení:

 • zdokonalenie základných funkcionalít
  • pridané a upravené polia v Subjektoch
  • vylepšenie práce so štítkami
 • v module Odpady 
  • Hromadné operácie - pridaná nová možnosť hromadne zmeniť „Údaje subjektov“ a „Parametre subjektu“ nad zobrazenými subjektmi 
  • Kódy nakladania odberateľov - pridané a upravené názvy stĺpcov
 • v module Sklad a Obchod
  • úprava drobných chýb
 • v module Import
  • rozšírenie importu o pole Poznámky v Subjektoch
  • opravy exportu evidencie a kontaktov
 • rozšírenie možnosti modulu Import s pravidlami 
  • riešenie storna v rámci Importu s pravidlami
  • úprava zobrazenia "Kod Synchro" pre dávky odpadu a následnej práce
  • úprava drobných chýb

Podrobnejšie informácie o zmenách v novej verzii nájdete v našom Centre informácií - ENVITA - 2.1.9 

 

Aktualizáciu programu ENVITA si môžete stiahnuť tu alebo priamo v programe. 

Registrácia je podmienená uzatvorením servisnej zmluvy so spoločnosťou INISOFT. 

Aktualizáciu neinštalujte bez platnej servisnej zmluvy, program by nebolo možné zaregistrovať!

Pre viac informácií nás prosím neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: +421 (0) 221 028 111 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.