485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

12.1.2021
Nová verzia ENVITA 2.0.1.21848, ktorá reaguje na nové legislatívne zmeny v evidencii odpadov a zároveň mení spôsob registrácie programu.

Prvá tohtoročná verzia programu ENVITA prináša viaceré dôležité zmeny v moduloch ODPADY a SKLAD a OBCHOD, ktoré vyplývajú z novej legislatívy, ako sú napr.:

  • dávky odpadov aj skladové doklady Vám umožnia evidovať miesto vzniku odpadov pri výkupe/príjme od fyzických osôb.
  • nový modul pre tvorbu identifikačných listov nebezpečných odpadov (ILNO)

Nový dvojkrokový spôsob registrácie programu upravuje používanie predovšetkým sieťových licencií (podrobný návod k registráciám). 

 

Podrobnejšie informácie o tom, čo prináša nová verzia zistíte v našom Centre informácií: prejsť na zoznam zmien vo verzii 2.0.1.

Pripravujeme pre Vás webináre v 01,02/2021  so zameraním na novinky od verzii 2.0.1, vplyv legislatívnych zmien a ich premietnutie do používania v ENVITA.

 

Aktualizáciu programu ENVITA si môžete stiahnuť tu alebo priamo v programe

Registrácia je podmienená uzatvorením servisnej zmluvy so spoločnosťou INISOFT. Aktualizáciu neinštalujte bez platnej servisnej zmluvy, program by nebolo možné zaregistrovať!

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: +421 (0) 221 028 111 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.