485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Školenie nielen pre nových užívateľov ENVITA Odpady zamerané na evidenciu P/ M, kompostáreň a zberný dvor

Popis

Školenie pre nových užívateľov ENVITA Odpady zamerané na evidenciu P / M, kompostáreň a zberný dvor.

Cena 39,00 €
Uvedená cena je bez DPH a predstavuje účastnícky poplatok pre 1 účastníka.
Kód školenia20231213

Školenie je určené začínajúcim užívateľom ENVITA Odpady, ktorí majú okrem evidencie odpadov P / M aj kompostáreň a zberný dvor.

Jeho cieľom je naučiť Vás pohodlne a jednoducho viesť priebežnú evidenciu odpadov v legislatívnej zhode s povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z a jeho vykonávacej vyhlášky 365/2015 Z.z. 

Predstavíme Vám základné funkcie a nastavenia v ENVITA Odpady a ukážeme praktickú prácu - príklad priebežnej evidencie odpadov ako aj vytvorenie potrebných výstupov (Evidenčný list odpadu, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a iné).

Zároveň Vás upozorníme na najčastejšie chyby pri vedení evidencie, s ktorými sa v praxi stretávame.

Počas online školenia bude pre účastníkov ponúknutý priestor pre priebežné otázky a diskusiu. Vaše otázky nám môžete poslať aj vopred na: inisoft@inisoft.sk.

  • Ing. Magdaléna Lakotová

online

TermínMiesto konania seminára (katalógový list)Lektor
11.7.2024 od 9:00 onlineIng. Magdaléna LakotováObjednať
26.9.2024 od 9:00 onlineIng. Magdaléna LakotováObjednať
24.10.2024 od 9:00 onlineIng. Magdaléna LakotováObjednať
12.12.2024 od 9:00 onlineIng. Magdaléna LakotováObjednať