485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Účasť INISOFT v diskusiách, webinároch, online školeniach

4.6.2021
Motto: „Práca vyžaduje čím ďalej tým väčšie vzdelanie; vzdelanie čím ďalej tým viac práce.“ Gabriel Laub, český esejista a publicista 1928 - 1998 V zmysle motta sme aj my v INISOFT nezaháľali a dopĺňali si a tiež šírili vedomosti v rámci rôznych online školeniach, webinároch a diskusiách.

Aj v uplynulých mesiacoch sme sa zúčastnili na viacerých školeniach, na ktorých p. Ing. Gallovič ako hlavný odborný lektor prinášal informácie o zmenách a povinnostiach v zmysle zákona o odpadoch. Išlo o rôzne webináre, online školenia pre vzdelávacie inštitúcie a centrá, na ktorých sme ich účastníkom, medzi ktorých patrili zástupcovia firiem, obcí a miest priblížili riešenie ich povinností pomocou elektronickej evidencie už teraz s cieľom zodpovednej a včasnej prípravy na blížiacu sa digitalizáciu. 

Zaujímavý nielen témou, ale najmä účasťou bol webinár, ktorý usporiadala asociácia ANSDS  na tému "Zber a výkup elektroodpadu". Diskusie sa zúčastnili zástupcovia MŽP, OZV a firiem, zaoberajúcich sa výkupom a zberom druhotných surovín. INISOFT v rámci spolupráce s ANSDS vytvoril a poskytuje softvérové riešenie pre firmy, zaoberajúce sa výkupom, zberom a zhodnoteniu druhotných surovín. Partnerstvo s asociáciou ANSDS si veľmi vážime. 

 

Spolu so zástupcami advokátov a enviropolície sme vystúpili sme aj na na webinári ENVIRODELIKTY, ktorý bol venovaný envirokriminalite a jej predchádzaniu. Témou bol aj ISOH, ktorý bude okrem iného slúžiť aj ako nástroj pre SIŽP na vykonávanie kontrol, p.Jakuš (INISOFT) priblížil riziká odovzdávania dát do ISOHU. 

 

Diskusia v štúdiu SME na tému "Ako naplniť ambiciózne ciele s odpadmi" v prvom bloku bola venovaná rôznym aspektom nakladania s odpadmi a ich evidencii a diskutujúcimi boli okrem p. Jakuša aj p. Juraj Smatana, štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia SR, p. Radomír Brtáň, podpredseda ZMOS, starosta obce Košeca, p. Hana Nováková, generálna riaditeľka, ENVI – PAK.

 

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a interiér

Na www.odpady-portal.sk vznikli z diskusie zaujímavé články: 

Celú diskusiu si môžete pozrieť aj ako odkaz na našom webe.