485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Upozornenie obciam na zákonnú povinnosť zverejniť na webe údaje o komunálnom odpade z obce za predošlý kalendárny rok do 31.5.2023

29.5.2023
Zákonná povinnosť zverejniť na webe údaje o komunálnom odpade z obce za predošlý kalendárny rok do 31.5.2023

Vážené dámy, vážení páni,

radi by sme Vás upozornili na Vašu aktuálnu povinnosť ku koncu tohto mesiaca. 

"Obec je povinná podľa § 81 ods. 7 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania* podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka."

*(§ 12 a § 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o Štátnej štatistike v znení neskorších predpisov)

Pokuta za nesplnenie uvedenej povinnosti je od 800 EUR do 80 000 ER

 

Naši zákazníci (užívatelia programu ENVITA Odpady) si môžu túto tabuľku potrebnú pre splnenie si zákonnej povinnosti vygenerovať jednoducho v softvéri ENVITA Odpady nasledovným spôsobom:

  1. Na spodnej lište si nastavíte obdobie na rok 2022:

     
  2. V tlačovej zostave si vyberiete tlačovú zostavu pre tabuľku štatistického úradu: Komunálne a drobné stavebné odpady (ŽP 6 -01)

     
  3. Vygenerovanú tabuľku si uložíte v .pdf a zverejníte na svojom webovom sídle:


     

Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade akýchkoľvek otázok či už k tejto konkrétnej povinnosti alebo aj prípade záujmu o evidovanie odpadov v špecializovanom programe ENVITA Odpady a to buď telefonicky na: + 421 (0) 221 028 111 a 0910 906 220 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.

 

V prípade, že by ste mali záujem o naše legislatívne alebo programové školenia (z ktorých viaceré sú určené špeciálne pre zástupcov mestských a obecných úradov), nájdete ich TU.