485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Novinky z legislatívy

 • 15.7.2022

  Zmena legislatívy pre triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov

  Nová povinnosť pre osoby, vykonávajúce triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov
  viac informacií >
 • 25.10.2021

  Nové legislatívne zmeny od 1.11.2021

  Jeseň opäť priniesla novely zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. a to rovno dve. Jednu z nich už môžete nájsť pod číslom 372/2021 Z. z., druhá je v NRSR a bude sa týkať najmä nového ôsmeho dielu - Osobitné výrobky z plastu.
  viac informacií >
 • 28.6.2021

  Novela zákona o odpadoch prešla prvým čítaním parlamentu - tlačová správa MŽP

  V pléne Národnej rady SR dnes v prvom čítaní prešla novela zákona o odpadoch, ktorá uprednostňuje triedenie a recykláciu odpadov pred spaľovaním. Za novú legislatívu zahlasovalo 84 poslancov. Legislatíva z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP) zakazuje spaľovanie odpadu, ktorý môže byť zhodnotený iným spôsobom, ako aj skládkovanie potravinového odpadu z veľkoobchodných či maloobchodných prevádzok- informoval o tom portál MŽP: Novela zákona o odpadoch prešla prvým čítaním parlamentu (minzp.sk)
  viac informacií >
 • 21.1.2021

  Legislatívne zmeny od 1.1.2021

  Nové tlačivo Ohlásenia, evidencia pôvodu odpadu, evidencia výrobkov a materiálov zo zhodnotenia odpadu a iné novinky, ktoré sú v platnosti od 1.1.2021 sme premietli do ENVITA
  viac informacií >
 • 27.3.2020

  ISOH JE TU A S NÍM AJ NEMÁLO ZMIEN

  Je tu a volá sa ISOH. Nájdete ho na www.isoh.gov.sk. Úplne nový centrálny informačný systém odpadového hospodárstva, ktorého zriaďovateľom a prevádzkovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP“) bude od 1. januára 2021 slúžiť na zber dát priebežnej evidencie o produkcii a nakladaní s odpadmi. Mnohí však netušia, že od 1. januára 2021 budú musieť do tohto systému odosielať dáta všetci pôvodcovia odpadu. Týmto sa prekvapenia iba začínajú. Poďme si ich teda radšej predstaviť už teraz, aby nás nezaskočili na poslednú chvíľu.
  viac informacií >