485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Upozornenie zberovým spoločnostiam na zákonnú povinnosť zaslať údaje MŽP SR a príslušnej OZV pre obaly do 30.06.2023

23.6.2023
Zákonná povinnosť zaslať údaje MŽP SR a príslušnej OZV pre obaly do 30.06.2023

Vážené dámy, vážení páni,

radi by sme Vás upozornili na Vašu aktuálnu povinnosť ku koncu tohto mesiaca. 

Ten, kto vykonáva triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, je  na základe § 16 ods.12 písm. a) zákona o odpadoch povinný zaslať ministerstvu a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa §16 ods.3 zákona o odpadoch, údaje za kalendárny rok najneskôr do 30. júna kalendárneho roka v súlade s vykonávacím predpisom."

 

Sankcia za nesplnenie tejto zákonnej povinnosti je od 500 EUR do 50 000 EUR.

 

Naši zákazníci (užívatelia programu ENVITA Odpady a ENVITA Sklad a Obchod) si môžu údaje potrebné pre splnenie si zákonnej povinnosti vygenerovať podľa postupu na vytvorenie podkladov pre osoby vykonávajúce triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov zverejnenom na Centre informácii:  https://ci.inisoft.cz/pages/viewpage.action?pageId=81822251

 

Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade akýchkoľvek otázok či už k tejto konkrétnej povinnosti alebo aj prípade záujmu o evidovanie odpadov v špecializovanom programe ENVITA Odpady alebo ENVITA Sklad a Obchod a to buď telefonicky na: + 421 (0) 221 028 111 a 0910 906 220 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.

V prípade, že by ste mali záujem o naše legislatívne alebo programové školenia, nájdete ich TU.