485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

20% zľava na zakúpenie programu ENVITA Sklad a Obchod do 30.11.2021

28.9.2021
Máme pre Vás výbornú správu, na jeseň 2021 Vám prinášame zľavu vo výške 20% na zakúpenie programu ENVITA Sklad a Obchod, ktorú je možné využiť od 1.9.2021 až do 30.11.2021.

Vážení zástupcovia spoločností, oprávnených na nakladanie s odpadmi, 

máme pre Vás výbornú správu, na jeseň 2021 Vám prinášame zľavu vo výške 20% na zakúpenie programu ENVITA Sklad a Obchod, ktorú je možné využiť od 1.9.2021 až do 30.11.2021

 

Špecializovaný softvér ENVITA Sklad a Obchod bol vyvinutý pre potreby Vás, ktorí akokoľvek nakladáte s odpadom - zber, výkup, zhodnotenie, zneškodnenie, obchodovanie.

Jeho súčasťou sú aj moduly Váhový systém (napojenie na mostové alebo príručné váhy, Pokladňa a Fakturácia

Tento program zároveň automaticky generuje legislatívnu evidenciu odpadov prostredníctvom modulu ENVITA Odpady a zabezpečí pripravenosť na digitalizáciu odpadového hospodárstva (ISOH). 

IS ENVITA umožňuje export skladových pohybov a aj účtovných dokladov do akéhokoľvek účtovného, resp. fakturačného programu. 

Minimalizuje duplicitnú prácu a chybovosť v oblasti vedenia prevádzkovej a legislatívnej evidencie odpadov. 

 

Podrobnejšie informácie o nás nájdete na našej web stránke TU

V prípade záujmu Vám ponúkame nezáväznú prezentáciu s konzultáciou buď on-line alebo aj osobne u Vás na pracovisku.