485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

19.6.2024
Bola vydaná nová verzia programu ENVITA 2.1.17

Vážení zákazníci, 

máme pre Vás opäť niečo nové, ďalšie novinky a vylepšenia prichádzajú s najnovšou verziou programu ENVITA 2.1.17.

Z aktuálnych noviniek by sme Vašu pozornosť radi upriamili predovšetkým na: 

 

Základné funkcionality

 • Nastavenie
  • Je možné si nastaviť „Predvolené obdobie“, ktoré sa bude užívateľovi zobrazovať pri spustení programu.
 • Subjekty

 • Pri použití funkcie Zoskupenie dát na ľubovoľnom prehľade je možné na zoskupenom riadku v stĺpcoch s číselnými hodnotami použiť funkcie pre zobrazenie súčtu, maxima, minima, počtu a priemeru.

 • Pribudla možnosť Zalamovať riadky pomocou kontextového menu. Tým dochádza k rozšíreniu riadku a zobrazeniu celého textu. Zapnutá či vypnutá funkcia má tiež dôsledky na základnú tlač.
 • Inštalácia a aktualizácia - ošetrené rôzne neštandardné situácie pri inštalácii - najmä pre užívateľov DCOM

 

ODPADY

 • Zariadenie typu Zberňa - pribudla možnosť založiť zariadenie typu Zberňa (kód nakladania V) a toto zariadenie sa zobrazuje potom aj v kontrole kapacity zariadenia.
 • Medzi voliteľné stĺpce v Odpady boli pridané stĺpce  PárováPartnerská a Importkde sa zobrazí ikona na označenie dávky (Zdrojová / Generovaná / Importovaná)
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov pridaný súčtovací riadok a aj samotný výpočet koeficientu. 

 

SKLAD A OBCHOD

 • Podpora "obojakého režimu" na skladových položkách - možnosť definovať oba režimy súčasne (Výkup/Predaj aj Príjem/Výdaj) vrátane cien
 • Pridaný prepočtový koeficient a hmotnosť pre skladové položky s nehmotnostnou množstevnou jednotkou
 • Pridaná možnosť definície predvolených hodnôt na jednotku, spôsobu úhrady
 • Umožnenie rýchleho/hromadného precenenia položiek v agendách Katalóg skladových položiek a Skladové položky a služieb v katalógu služieb aj v číselníku služieb na stredisku.
 • Upravené boli viaceré tlačové zostavy ako aj zobrazenie štítkov

 

VÁŽNE LÍSTKY

 •  Pridaná bola možnosť evidencie hmotnosti na položkách s nehmotnostnou jednotkou.

 

IMPORT/EXPORT

 • Všetky funkcie pre Export a Import boli premiestnené do samostatného menu moduluExport / Import.
 • Predvolená prípona importných/exportných súborov bola zmenená na *.envita-data
 • Možnosť zadať k exportu slovný popis, ktorý sa zapíše do exportného súboru
 • Slovný popis je možné spätne upraviť po vykonaných importoch v Správcovi importov
 • Nová verzia dátového štandardu pre import dát - 1.0.2.4

 

REUSE

 • Pridávanie nových dát podporuje viac pripojených cloudových aplikácií

 

Optimalizované boli aj moduly Obchodné prípadyUžívateľské prehľadyPartner a ILNO

 

Podrobnejšie informácie o zmenách v novej verzii nájdete v našom Centre informácií - ENVITA - 2.1.16 a ENVITA - 2.1.17

Aktualizáciu programu ENVITA si môžete stiahnuť tu alebo priamo v programe. 

Registrácia je podmienená uzatvorením servisnej zmluvy so spoločnosťou INISOFT. 

Aktualizáciu neinštalujte bez platnej servisnej zmluvy, program by nebolo možné zaregistrovať!

Pre viac informácií nás prosím neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: +421 (0) 221 028 111 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.